Ľudovít Frno, ľavák, pochádza z rodiny kde vinárstvo malo mnohogeneračnú tradíciu. Tak aj Ludvik, ako ho od útleho detstva volajú, prichádza s výrobou vína do kontaktu od ranného detstva. Z povinnosti pomáhať sa starostlivosť o vinohrady a výroba vína pretavila do obľúbeného hobby ktorému sa Ludvik venoval popri zamestnaní. Teraz však so vznikom Lefthanders winery stála jeho hlavnou profesiou. Ludvik hlavným vinárskym majstrom.